Akıcı ve Kalıcı Dini Sohbet

Akıcı Sohbet ve Kalıcı Dini Sohbet

Akıcı ve Kalıcı Sohbet ve Dini Sohbet

 

     Akıcı ve kalıcı sohbet, akıcı dini sohbet, kalıcı dini sohbet oluşturmanın en güzel yolu insan sevgisidir. Akıcı sohbet de kalıcı sohbet de dini sohbet ile güzel olur, lakin en güzel sebep ise anlama ve anlatmaktır.

     Akıcı sohbet; İnsanların karşılıklı etkileşimi ile samimi bağlarının güçlenmesi neticesinde ortaya çıkan fikir alış verişinin hızlı şekilde yansımasıdır.

     Kalıcı sohbet ise; İnsanların samimiyeti sonucunda birbirlerine itimat etmesi, güvenmesi ve sohbetin dozunun güzel niteliklere bağlanması sonucunda oluşan sohbettir.

     Akıcı ve kalıcı dini sohbet bu sohbetlerin kendi içinde özverili oluşuyla insanlara Peygamber ve Allah inancının doğru şekilde aktarımı ile oluşan sohbet türüdür. Dini sohbet ile akıcı sohbetin yönü daha anlamlı bir hal alır ve insan olabilmenin amaç ve gayesi anlaşılır. İnsanlar tarih boyunca sürekli kavgalardan ve cinayetten oluşan bir serüven hayatıyla gelmiştir. Bunun altında yatan en önemli sebep ise çıkar meselesidir. Ne yazık ki daha fazlasını isteyen insanoğlu, kendi elindeki nimetler ile yetinmemiş bunun sonucunda da gözü doymak bilmeyen bir kabil topluluğuna gelmiştir. Bunun altında yatan en önemli sebepse şüphesiz Allah inancının olmaması, Kur’an ve sünnet nedir, bilinmemesi ve kendi yaptıklarına kendilerinin tapması, onları insan merkezcil bir yerleşkeden uzaklaştırıp nefsi ve şeytan yerleşkesine oturtmuştur. Sevmek ve sevilmeyi anlatan, karşılıklı ilişkilerin hassasiyetine önemle üzerinde duran ve ticari ilişkilerin hangi usullerle münakaşaya fazlaca tabii olmaksızın bağlanması Şüphesiz Kur’an, Sünnet ve Hadis ışığından geçmektedir. Şayet Allah’ın ipine ve sünnetine bağlı kalındığı takdirde bu tarz insancıl bir toplumun sukunet bulması insanlığa verilen en güzel hediyedir. Ve bu hediye de Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif etmesi ile başlamış, insanlar batıl ve cahiliye gibi bir çağdan, Hak ve adilce bir çağa doğru yön değiştirmiştir. Bu sebepledir ki yapılacak olan akıcı ve kalıcı sohbetler bizleri birbirine bağlayan en güzel sohbetler olmalıdır. Bu sohbeti oluşturacak en güzel yön ise dini sohbet edebilmekte gizli ve saklıdır. Ki dini sohbet ve kelamlar her daim yakınlığın ve kaynaşmanın en güzel aracısı olmuş, bir güven ve samimi bir bağ kurma yolu insanların kalplerine zuhr etmiştir. Akıcı ve kalıcı sohbet bu kalp gözüyle bakıldığı sırada ancak kendi hassasiyetinin varlığını keşfedip insanlara hak ve hakikat meşalesi olacaktır.

     Bu nedenle yapılacak olan sohbet kavramının akıcı, yenilikçi ve kalıcı bir sohbet olması, dini sohbet çerçevesinde olaya bakış tarzı daha etkin ve anlamlı güzel sohbetleri doğuracak ve sohbet seyri gerçekçi kılınmış olacaktır.

www.dinisohbetim.net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*