DİNİ SOHBETİN FAZİLETİ

DİNİ SOHBETİN FAZİLETİ

DİNİ SOHBETİN FAZİLETİ ile ilgili görsel sonucu

DİNİ SOHBETİN FAZİLETİ

 

 

     Dini sohbet ve dini sohbetin fazileti, müslüman insanların bir araya gelip toplumsal kaynaşmanın olduğu, ehemmiyet derecesinin üstün özellikte olduğu sohbet anlayışını kapsamaktadır.

     Dini sohbet ve dini sohbet yapabilmenin amacı ve fazileti Allah katında misliyle karşılık bulan, sevap hazinesinin kalplere neşriyatını iman ve Kur’an neticesinde bulan cemaatin özdeyişi ve birlikteliğin samimi duyarlılığı ile ortaya konulur. Hayat ve yaşam felsefesinin insanlar üzerindeki etkisi iyi ve kâmil insan olabilmenin kaynağı ve duyguların sıcak bir tebessüm hadisesi ile belirginleşmesi esasıyla yapılan sohbetlerin tamamının varlığıyla ortaya çıkar. Bu sohbetler, bizi biz yapan manevi ihtisasları ve Allah şuurunu, O’nun varlığını ve delilini oluşturan en önemli manevi ortamları oluşturan ilahi bir inanç ihtivasıdır. Allah yolunda bir ve beraberliğin ihtişamlı havası, insanları hangi ırk ve mezhebe tabii olmaksızın bir araya getiren, bir sebep ve vesile ile ortaya çıkan sohbet ve hutbe dolu bir anlayışın egemenliğinin yansımasıdır. Dini sohbetin fazileti bu konuda insanların sadece ilahi bir kaynak adı altında toplanmakla ifade edilişi elbette ki yanlış bir düşüncenin oluşumu olur. Bu birlik ve beraberlik aynı zamanda yardımlaşmanın, kaynaşmanın, hastalığın ve sağlığın, vatan ve millet aşkı için oluşturulan sohbetlerin, insanı üstün bir varlık ve bilirkişi duygusuyla hareketin, Peygamber efendimizin insanlara verdiği hassasiyet ve ehemmiyetin, insan sevgisi ve toplum sevgi ve adabına uygun eylemleri oluşturan bir kaynaşmanın örnek hadisesini oluşturan toplanma adabını da oluşturarak ilahi ve Allah yolundaki faziletin bir manevi ikliminin timsali olan atmosferi oluşturur. Bu oluşum insanlara dini sohbet ile yansıyarak Peygamber efendimiz dönemindeki hadiselere vurgu yapar. Kendimizin yanlışları varsa da bunları tevbe istiğfar kapılarını aralayarak Allah’a koşmayı, Allah inancını tazeleyip, yenilemeyi kendine müstehap bir oluşuma girer. Allah’ın bizlere farz kıldığı ibadetleri layıkıyla yerine getirmeyi ve sünnet ile efdal olan namazları da yerine getirmeyi bizlere önemle hatırlatır. Başıboş bir insan gibi yaşamaktan, gaflet ve sıkıntının oluşacağı bir durumdan uzaklaşmayı, Allah’ın hidayet ve buyruğu altına girmeyi, yanlışlara kolayca meyletmeyip doğru bir çizgi olan iman yolundan şaşmamak suretiyle o çizgi ışığında mesafe kat etmeyi bizlere dini sohbetin fazileti olarak yansır. Dini esas alan her şey nitekim güzeldir. Hayır ve ibadetlerin sağlam esaslara dayalı bir periyotlu kıssasıdır. Bu durum insanlara bakış açısını, toplum nazarında daha iyi ve daha güzeli görmeyi sağlayan temel esaslara dayanır. Kendi nefsi ile bir kalkan oluşturarak o kalkanın incelip ya da kırılmasına teşkil eden sebepleri kendinden uzaklaştırır. Hayatını daha sağlıklı ve toplum açısından da örnek olarak gösterilen bir insan düsturu ve vazifesini elinden geldiğince iyiye ve güzele doğru meylettirir. Hayatın cazip anlayışını insanlığın doğruluk mirası üzerine oturtması görevini kendi vicdanı ile bu durum üzerindeki hassasiyeti olabildiğince en iyi şekilde yapmaya özen ve önem gösterir. Dinimizi bilmek bu bakımdan faziletlerin en üstünü, kâmil insanlık derecesinin olgunlaşmış bir meyvesidir.

     Dini sohbet ve faziletinin önemi sıradanlığa, başıboşluğa ve de umursamazlığa karşı bir imtihanla savaşır. Kendine fedakarlığı, yardımseverliği, Allah inancının insanlara sevgi ve tebessüm dağıttığı gerçeğini bilir ve insanlık o derecede hassasiyete bürünür.

www.dinisohbetim.net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*