İSLAMİ KONULAR VE DİNİ SOHBETLER

İSLAMİ KONULAR VE DİNİ SOHBETLER

İSLAMİ KONULAR VE DİNİ SOHBETLER

 

     İslami konular ile dini sohbetleri birleştiren hayatın en güzel abidesi haline gelmiş olan; sohbetler ile Dinimizin öz temelini oluşturan Allah korkusunu kalbe ilham etmekle, teslimiyetin birleşiminden doğmaktadır. İslami konular insanları dinimizin gerekleri doğrultusunda hareket etmemize yönlendirir. Dini sohbetler, İslam inancının etkin derece de önemini ortaya koyar. Bu sohbetler ile dini açıdan her türlü imkanı elde edip, hakikat ışığı tecellisiyle hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır.

     İslami konular ve dini sohbetler insan hayatını Allah doğrultusunda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan menkıbelerdir. İslam ile dini inançları birlikte harekete geçiren, sevgi ve Allah korkusu şuurunu bilinç altına tesir edip işleyen en güzel mekanizmalardır. Bu sayede İslami konu İslamiyetin varlığını Müslümanlara benimseten en önemli mahiyetidir. İslami konu ve dini sohbetler ile insanların akıl, ilim, vahdaniyet, doğruluk, sadakat ve özgüven düsturunu en iyi biçimde Allah ile bütünleştirmesini öngörür. Düşünce sayesinde dini sohbetlere iştirak edip, orada kendini daha iyi bir şekilde yetiştirmesini de öngörür.

     Dini sohbetler ile islami konu bütünlüğü ortaya çıkmaktadır. İslami konular sadece bir millete mensup konu bütünlüğü olmamakla birlikte tüm Müslümanları esas teşkil alan bir bütünlüktür. Bu bütünlük ise hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’i iyi okuyup ve anlamaktan geçer. İlahi kitapların insanları hak ve hakikat ışığı yönünde birleşmesini öngörür. Nitekim Allah’ın ayetleri insanlara gönderilirken; onların ne derece cahiliye düşüncesine hapsolunduğu neticesinde aydınlığa ulaştırmak, Allah’ı bilip tanımayla mümkün olacağından ancak bahsedilmektedir. Cahiliye düşünüşü bu Kur’an neticesiyle yıkılmış, yerine Allah’ın şanının ne derece üstün olduğu insanlara bahsedilegelmiştir.

     İslami konular ve dini sohbetler ile insanlar yaratılışın hikmetini anlamış, bu yüzden de kainatta niçin yaşadığını çözme eğilimini de düşünmüşlerdir. Hiç şüphesiz yaratılışın asıl gaye ve maksadı da Allah’a kulluk etmek, O’nun şanına layık bir ümmet olmaktır. Bu ümmet bilinci de dini sohbetler ve islami konular vasıtasıyla olmaktadır. Nitekim insanoğlu bilgiye aç ve susuzdur. Ne kadar da bilgi temin etse de yine kendini yokladığı sırada halbuki fazla bir bilgiye sahip olmadığını kendinde bulur. Daha çok bilgiye ulaşmak, daha çok eğitimden geçer. Bu da alimlerin dini sohbetler ve islami konular vaazı ile mümkündür.

     İslami konuları barındıran en önemli şartlardan biri de nitekim namaz kılmaktır. Allah’a en iyi ibadet yolu, hak yol olan namazdır. Bu sayede insanlar kalben ve zikren Allah’ı ne kadar çok anar ise takva derecesi yönüyle de o derece üstün niteliğe sahip olur. Bunu oluşturan en güzel yol da dini sohbetler ve islami konuların varlığıdır. Kâmil insan olma vasfını güçlendiren, hayatını doğruluk üzerine teşkilatlandıran, Allah korkusunu yüreklere serpiştirip yeşerten sadece ve sadece zikrin ve kalbin teslimiyetiyle bütüncüldür. Bu bütünü yakalamaya sebep olan dini oluşum ise dini sohbetler ve islami konuların ne derecede doğru idrak edilmesiyle alakalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*