SOHBETCİ GEVEZE TR SOHBET

SOHBETCİ GEVEZE TR SOHBET

Sohbetci Geveze Tr Sohbet Dinisohbetim sitesine girmek için tıklayınız..

 

     Dünyanın ve Türkiye’nin odak noktası haline gelen sohbetci geveze dini sohbet ile insanların etnik kimliği gözetilmeksizin herkesi kaynaştıran Tr Sohbet özelliği güdümüyle sohbet ettirmektir amaç. Tr Sohbet ile Sohbetci sitesine girişi maksimum düzeye taşıyacak olan dinisohbetim Tr ve yurtdışı insanları bir araya getirme fikrinden doğmuştur.

     Geveze sohbet ile insanlar daha fazla konuşma ve üslup düzeyini üst aşamaya getirecek, bu sayede toplumsal etkileşim düzeyi artacaktır. İnsanları bir kutuplaşma içerisine dahil eden her etnik ırkı Türkçe bayrağı altında toplayarak İslam’a hizmet etme seviyesi de artmış olacaktır. Hayatımızın büyük bir bölümü geveze ile sohbetcilik ilkesine tabi tutulduğu için anlama, anlayış, mesafeleri yakınlaştırma, kültürel benliğin ifadesi gibi anlam kavramları da yerinde kullanılmış olacaktır. Bu sayede de insanlar toplum nezdinde kendi kültürlerini Türkçe ile ifade edip, yaşadığımız çağı en güzel şekilde sembolizme edeceklerdir. Tr sohbet ile insanlar il, ilçe, belde, köy, mezra yaşam şekillerini dile getirecek ve bu sayede insanlar farklı meslek gruplarıyla da tanışmış olacaklardır. Bu tanışma ilk aşama olarak ne gibi meslek gruplarında ne gibi hizmetsel bir anlayış olduğunu öğretecek, bilgi donanımı da artırmış olacaklardır.

     Sohbetci sohbet edebilme bağlamı güç kazanarak, sohbet ve chat yapabilme duyarlılığı ve özgürlüğü gelişerek ilerleme kaydedecektir. Geveze sohbet ile gevezeliğin fazla konuşma adabı altında değil de anlamlı ve öz konuşma adı altında yapılması daha mantıken tutarlılık düzeyine hitap etmiş olacaktır. Geveze ile konuşma düsturu seviyeye hitap edecek bu hitap tarzı da bizim yaşam biçimimizi muhakkak ki temsil edecektir. Bu temsiliyete yakışır düzeyde Tr sohbet adabına uygun bir düzey imajı sergilenmelidir. Bu da ahlak yapımızın, toplum kültürümüzün şekilciliğini gözler önüne serer ve gösterir. Bunun içindir ki sohbetcilik dinisohbetim nazarı ile yapılmalıdır. Allah korkusunu kalplere huşu ile kılarak eğilmek zaten bizim yapımızı tastamamen islami sohbet biçimine sokacaktır.

     Tr sohbet ile dini sohbet eğilimi artacaktır. İnsanların manevi hissiyatı dini sohbet ile vuku bulacak, kendini yaşama sanatının ne denli önemde ve kulluk derecesinin ne kadar düzeyli olacağı gösterilecektir. Hayatı güzelce yaşayıp, doğruca kabullenebilmek ancak sohbet ve chat’in özüne yakışırlığı ile kendini hissedecektir ve oracıkta bulacaktır. Bunun için Tr sohbet kız, erkek tüm vatandaşlarımızı güzel bir çatı altında toplama hizmetiyle açılmıştır. Buna layık sadece vatandaş değil, kul ve ümmet olabilme hafzını da düşünerek eylemlerimizi yönlendirmeliyiz. Hayatımızı sohbetci sohbet, geveze sohbet, Tr sohbet, dinisohbetim birleşkesine mensubiyeti ile kaynaştırıp, yönümüzü ise İslam’a kilitlemeliyiz. İslam toplumu, kalpleri neşreden güzellikleriyle hadiselidir. Akıbet yönümüz doğruluk, İman gücümüz Kur’an, Şefaat önderimiz Hz. Muhammed, gücümüz ise birliktelikten ileri gelir.

     Dinisohbetim ile bu duyarlılık gelişerek, yerinde bir hizmete aracılık etmekten onurla yürüyecek, şevkle ilerleyecektir. Bu hizmeti oluşturan sohbetci sohbet olan dinisohbetim güzel nitelikli dini sohbetler diler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*